Wat is het broeikaseffect?

Wat is het broeikaseffect?

Meld je aan voor onze Edet-nieuwsbrief

Meld je aan voor onze Edet-nieuwsbrief

We hebben het woord allemaal weleens gehoord, maar wat betekent 'broeikaseffect' nu eigenlijk precies? Het broeikaseffect heeft een grote impact op de natuur en daarom is het belangrijk dat we goed begrijpen wat de oorzaken en gevolgen hiervan zijn. Zo worden we ons beter bewust van de manier waarop we met de natuur omgaan en hoe we dit eventueel kunnen verbeteren. 

In dit artikel kijken we naar een aantal belangrijke vragen zoals ‘wat is een broeikasgas’ en ‘hoe onstaat het broeikaseffect’. Ook leggen we uit hoe wij zelf ons steentje kunnen bijdragen om de gevolgen van de klimaatverandering te beïnvloeden.

Wat zijn broeikasgassen?

Laten we het eerst even hebben over broeikasgas. De betekenis hiervan is:

Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de aarde (of een andere planeet) die warmtestraling kunnen absorberen en in alle richtingen geleidelijk afgeven. Ze laten zonlicht toe in de atmosfeer, maar voorkomen ook dat het zonlicht de atmosfeer weer verlaat. Het lijkt eigenlijk op het proces dat plaatsvindt in een gewone broeikas.

Er zijn verschillende broeikasgassen die worden uitgestoten en de belangrijkste hiervan zijn: 

  • Koolstofdioxide
  • Distikstofoxide
  • Waterdamp
  • Gefluoreerde koolwaterstoffen
  • Methaan

Nu we weten wat broeikasgassen precies zijn, gaan we nu verder kijken naar het broeikaseffect en de gevolgen en de oorzaken ervan.

Wat is de oorzaak van het broeikaseffect?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst nog even kijken naar de invloed van broeikasgassen op de verwarming van de aarde. De aanwezigheid van deze broeikasgassen in de atmosfeer zorgt ervoor dat de aarde op een natuurlijke manier opwarmt. Zonder deze gassen zou de aarde bevroren en onbewoonbaar zijn; het is dus maar goed dat ze bestaan!

Het grote probleem is dat het natuurlijke broeikaseffect kunstmatig wordt versterkt door sommige activiteiten die wij als mensen ondernemen. Dit is een probleem waar wetenschappers zich zorgen over maken. Laten we daarom dit proces eens nader bekijken voordat we ook naar de gevolgen van het broeikaseffect kijken.

Zonne-energie stroomt de atmosfeer van de aarde binnen. Ongeveer 70% van deze energie wordt geabsorbeerd door oceanen, land en de atmosfeer. Dit hele proces verwarmt de aarde op een natuurlijke manier. Deze warmte wordt vervolgens omgezet in een soort infrarood licht (dat wij niet met het blote oog kunnen zien) en wordt teruggestraald naar de ruimte.

Terwijl het infrarode licht terug naar de ruimte reist, wordt 90% hiervan weer geabsorbeerd door broeikasgassen en terug naar de aarde gezonden. Dit proces veroorzaakt verdere opwarming.

Kunstmatige oorzaken van het broeikaseffect

Het probleem is dat de hoeveelheid broeikasgassen de laatste 100 jaar sterk is toegenomen. Dit heeft weer geleid tot het insluiten van meer warmte.

De toename van deze broeikasgassen wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten, zoals:

  • De verbranding van fossiele brandstoffen
  • Ontbossing
  • Giftige producten die in het milieu terechtkomen
  • Plastic voor eenmalig gebruik

Wat zijn de gevolgen van het broeikaseffect?

Onze manier van leven leidt dus tot een toename van de uitstoot van broeikasgassen. Het gevolg van de opbouw van deze broeikasgassen is dat de temperatuur van de planeet voortdurend stijgt.

Dit betekent niet dat we gewoon kunnen genieten van warmere dagen en meer zon. We zien namelijk ook een toename van vervuiling, schade aan de leefomgeving van dieren, extreem weer en bosbranden. De natuurlijke orde van ecologische systemen is aanzienlijk verstoord, wat verontrustende gevolgen heeft voor de gezondheid van mens en dier.

Wat kunnen we doen aan deze negatieve gevolgen van het broeikaseffect?

Nu we antwoord hebben op de vragen ‘wat is het broeikaseffect’ en ‘wat zijn broeikasgassen’, kunnen we kijken naar hoe we de negatieve gevolgen van het broeikaseffect kunnen verminderen. Er zijn namelijk een aantal eenvoudige stappen die we allemaal kunnen ondernemen:

• Kies everanciers van hernieuwbare energie

• Gebruik thuis minder water en elektriciteit

• Stap over op een elektrische auto of, nog beter, stap vaker op de fiets

• Kies voor huishoudelijke producten die niet giftig zijn

• Verminder het gebruik van plastic en kies voor producten met een recyclebare verpakking 

Houd rekening met je ecologische voetafdruk bij het kopen van dagelijkse producten.

Ontvang het laatste nieuws en speciale aanbiedingen

Volg ons op